Tops & Flops

Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
25,8900 €
+1,8425 €
+7,66 %
01.10.
94,9300 €
+2,9600 €
+3,22 %
01.10.
32,7400 €
+0,7400 €
+2,31 %
01.10.
46,5950 €
+0,8125 €
+1,77 %
01.10.
143,6000 €
+2,0500 €
+1,45 %
01.10.
50,9750 €
-0,6850 €
-1,33 %
01.10.
51,3200 €
-0,7900 €
-1,52 %
01.10.
198,6500 €
-3,4000 €
-1,68 %
01.10.
134,3000 €
-3,8000 €
-2,75 %
01.10.
46,8750 €
-4,3750 €
-8,54 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
10,7775 €
+0,5175 €
+5,04 %
01.10.
698,5000 €
+33,5000 €
+5,04 %
01.10.
21,4100 €
+0,8400 €
+4,08 %
01.10.
79,2300 €
+2,9600 €
+3,88 %
01.10.
82,3600 €
+2,9300 €
+3,69 %
01.10.
47,7250 €
-1,1500 €
-2,35 %
01.10.
16,6250 €
-0,4600 €
-2,69 %
01.10.
64,2750 €
-2,1250 €
-3,20 %
01.10.
4,1520 €
-0,1790 €
-4,13 %
01.10.
103,2250 €
-4,8750 €
-4,51 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
25,8900 €
+1,8425 €
+7,66 %
01.10.
23,8600 €
+1,1800 €
+5,20 %
01.10.
10,7775 €
+0,5175 €
+5,04 %
01.10.
11,4850 €
+0,4400 €
+3,98 %
01.10.
358,4000 €
+9,8000 €
+2,81 %
01.10.
42,9900 €
-0,5900 €
-1,35 %
01.10.
118,1500 €
-2,3000 €
-1,91 %
01.10.
22,0500 €
-0,4500 €
-2,00 %
01.10.
171,8000 €
-4,8000 €
-2,72 %
01.10.
103,2250 €
-4,8750 €
-4,51 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
63,7000 €
+4,6000 €
+7,78 %
01.10.
5,6735 €
+0,3385 €
+6,34 %
01.10.
33,1000 €
+1,9000 €
+6,09 %
01.10.
30,8100 €
+1,5600 €
+5,33 %
01.10.
23,8600 €
+1,1800 €
+5,20 %
01.10.
22,0500 €
-0,4500 €
-2,00 %
01.10.
5,5425 €
-0,1425 €
-2,51 %
01.10.
171,8000 €
-4,8000 €
-2,72 %
01.10.
96,3500 €
-2,9000 €
-2,92 %
01.10.
10,2600 €
-0,3200 €
-3,02 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
1,4350 €
+0,3530 €
+32,62 %
01.10.
35,6500 €
+6,4000 €
+21,88 %
01.10.
12,2825 €
+1,9335 €
+18,68 %
01.10.
24,8200 €
+3,7100 €
+17,57 %
01.10.
8,9000 €
+1,3200 €
+17,41 %
01.10.
0,0855 €
-0,0115 €
-11,86 %
01.10.
0,6400 €
-0,1440 €
-18,37 %
01.10.
3,8380 €
-0,9800 €
-20,34 %
01.10.
0,1070 €
-0,0345 €
-24,38 %
01.10.
0,3525 €
-0,2555 €
-42,02 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
121,8200 €
+2,7900 €
+2,34 %
01.10.
173,1200 €
+2,9900 €
+1,76 %
01.10.
142,6400 €
+2,0700 €
+1,47 %
01.10.
180,8100 €
+2,2500 €
+1,26 %
01.10.
216,3750 €
+2,3750 €
+1,11 %
01.10.
124,8900 €
-1,4500 €
-1,15 %
01.10.
125,2900 €
-1,5600 €
-1,23 %
01.10.
33,0400 €
-0,4375 €
-1,31 %
01.10.
39,2100 €
-0,8200 €
-2,05 %
01.10.
59,9850 €
-1,3250 €
-2,16 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
0,7020 €
+0,1805 €
+34,61 %
01.10.
0,3210 €
+0,0730 €
+29,44 %
01.10.
2,1600 €
+0,4900 €
+29,34 %
01.10.
1,4150 €
+0,2750 €
+24,12 %
01.10.
4,1970 €
+0,7230 €
+20,81 %
01.10.
6,3325 €
-1,4450 €
-18,58 %
01.10.
1,2200 €
-0,4300 €
-26,06 %
01.10.
0,0155 €
-0,0075 €
-32,61 %
01.10.
0,0145 €
-0,0075 €
-34,09 %
01.10.
0,6000 €
-0,7750 €
-56,36 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
78,6750 €
+4,3200 €
+5,81 %
01.10.
448,8250 €
+24,5500 €
+5,79 %
01.10.
4,7890 €
+0,2460 €
+5,41 %
01.10.
92,7500 €
+4,5000 €
+5,10 %
01.10.
111,1000 €
+5,1600 €
+4,87 %
01.10.
17,2000 €
-0,2500 €
-1,43 %
01.10.
101,2500 €
-1,5700 €
-1,53 %
01.10.
59,5700 €
-0,9550 €
-1,58 %
01.10.
270,0250 €
-9,5500 €
-3,42 %
01.10.
17,4750 €
-0,6420 €
-3,54 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
0,2125 €
+0,0120 €
+5,99 %
01.10.
3,4955 €
+0,1525 €
+4,56 %
01.10.
0,0885 €
+0,0035 €
+4,12 %
01.10.
0,5480 €
+0,0190 €
+3,59 %
01.10.
0,0785 €
+0,0025 €
+3,29 %
01.10.
0,4520 €
-0,0090 €
-1,95 %
01.10.
1,1000 €
-0,0250 €
-2,22 %
01.10.
0,1535 €
-0,0045 €
-2,85 %
01.10.
0,5345 €
-0,0180 €
-3,26 %
01.10.
30,4000 €
-1,4450 €
-4,54 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
0,2195 €
+0,1189 €
+118,19 %
01.10.
1,4050 €
+0,3600 €
+34,45 %
01.10.
0,0150 €
+0,0035 €
+30,43 %
01.10.
0,3580 €
+0,0755 €
+26,73 %
01.10.
3,3000 €
+0,6900 €
+26,44 %
01.10.
0,0715 €
-0,0128 €
-15,13 %
01.10.
0,0105 €
-0,0020 €
-16,00 %
01.10.
0,0163 €
-0,0038 €
-18,75 %
01.10.
0,0083 €
-0,0028 €
-25,00 %
01.10.
0,0050 €
-0,0020 €
-28,57 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
27,1500 €
+3,2000 €
+13,36 %
01.10.
63,7000 €
+4,6000 €
+7,78 %
01.10.
25,8900 €
+1,8425 €
+7,66 %
01.10.
39,8600 €
+2,8000 €
+7,56 %
01.10.
17,5500 €
+1,2000 €
+7,34 %
01.10.
103,2250 €
-4,8750 €
-4,51 %
01.10.
8,8750 €
-0,4200 €
-4,52 %
01.10.
3,8700 €
-0,2000 €
-4,91 %
01.10.
46,8750 €
-4,3750 €
-8,54 %
01.10.
3,3500 €
-0,3300 €
-8,97 %
01.10.

L&S Indikation12.722,00

Umsatzspitzenreiter

Name Kurs Diff. Diff.% Umsatz Zeit
46,8750 €
-4,3750 €
-8,54 %
20.742.280 €
01.10.
380,5750 €
+15,2500 €
+4,17 %
6.106.039 €
01.10.
46,5950 €
+0,8125 €
+1,77 %
4.182.566 €
01.10.
25,8900 €
+1,8425 €
+7,66 %
3.989.025 €
01.10.
134,3000 €
-3,8000 €
-2,75 %
3.854.284 €
01.10.
61,6400 €
+3,0800 €
+5,26 %
3.777.327 €
01.10.
20,2000 €
+2,8250 €
+16,26 %
2.803.863 €
01.10.
99,4300 €
+1,0400 €
+1,06 %
2.789.212 €
01.10.
2.741,7500 €
+59,2500 €
+2,21 %
2.543.612 €
01.10.
8,0245 €
-0,3315 €
-3,97 %
2.115.608 €
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Umsatz Zeit
1,6500 €
+0,2450 €
+17,44 %
817.800 €
01.10.
6,6850 €
+1,6900 €
+33,83 %
89.042 €
01.10.
2,5450 €
-0,0800 €
-3,05 %
82.960 €
01.10.
4,2500 €
-0,1400 €
-3,19 %
67.470 €
01.10.
6,7900 €
+0,5500 €
+8,81 %
66.613 €
01.10.
4,5800 €
+0,5400 €
+13,37 %
58.529 €
01.10.
1,9650 €
+0,2950 €
+17,66 %
54.135 €
01.10.
1,7300 €
+0,3400 €
+24,46 %
48.971 €
01.10.
4,2650 €
+0,0600 €
+1,43 %
47.185 €
01.10.
2,2200 €
+0,2400 €
+12,12 %
41.500 €
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Umsatz Zeit
12,4400 €
+0,0200 €
+0,16 %
8.932 €
01.10.
5,0200 €
-0,1200 €
-2,33 %
4.750 €
01.10.
2,0700 €
-0,1100 €
-5,05 %
4.577 €
01.10.
0,0440 €
-0,0280 €
-38,89 %
3.434 €
01.10.
1,3250 €
-0,0395 €
-2,89 %
1.341 €
01.10.
1,4800 €
-0,1095 €
-6,89 %
745 €
01.10.
0,8345 €
-0,0405 €
-4,63 %
267 €
01.10.
2,6850 €
+0,0500 €
+1,90 %
249 €
01.10.
0,5200 €
-0,0200 €
-3,70 %
248 €
01.10.
1,7100 €
-0,0800 €
-4,47 %
94 €
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Umsatz Zeit
108,3900 €
+0,1300 €
+0,12 %
839.212 €
01.10.
52,2350 €
+0,1100 €
+0,21 %
815.925 €
01.10.
125,3100 €
+1,4150 €
+1,14 %
586.500 €
01.10.
122,1700 €
+0,1200 €
+0,10 %
567.955 €
01.10.
54,9650 €
+0,2015 €
+0,37 %
537.811 €
01.10.
9,3100 €
+0,2640 €
+2,92 %
513.706 €
01.10.
2,3320 €
-0,0025 €
-0,11 %
476.014 €
01.10.
60,2290 €
+0,2330 €
+0,39 %
412.555 €
01.10.
265,7500 €
+0,4500 €
+0,17 %
373.180 €
01.10.
0,7190 €
-0,0150 €
-2,04 %
282.381 €
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Umsatz Zeit
200,6235 €
+5,1720 €
+2,65 %
274.318 €
01.10.
594,4830 €
+10,6685 €
+1,83 %
187.908 €
01.10.
600,1660 €
+6,0480 €
+1,02 %
121.495 €
01.10.
613,7710 €
+11,0080 €
+1,83 %
119.687 €
01.10.
339,2435 €
+8,4355 €
+2,55 %
113.151 €
01.10.
326,7540 €
+8,6415 €
+2,72 %
96.779 €
01.10.
155,3840 €
-3,0050 €
-1,90 %
82.204 €
01.10.
215,5875 €
+3,5115 €
+1,66 %
66.900 €
01.10.
249,8640 €
+2,8725 €
+1,16 %
58.091 €
01.10.
504,1865 €
+12,4790 €
+2,54 %
57.882 €
01.10.

Volumenspitzenreiter

Name Kurs Diff. Diff.% Volumen Zeit
0,0045 €
- €
0,00 %
1.200.000
01.10.
0,0490 €
-0,0057 €
-10,35 %
1.084.444
01.10.
1,6130 €
+0,0775 €
+5,05 %
539.501
01.10.
46,8750 €
-4,3750 €
-8,54 %
434.834
01.10.
0,2240 €
-0,0100 €
-4,27 %
378.722
01.10.
0,0940 €
+0,0080 €
+9,30 %
261.080
01.10.
8,0245 €
-0,3315 €
-3,97 %
248.689
01.10.
2,4335 €
-0,0670 €
-2,68 %
230.301
01.10.
25,8900 €
+1,8425 €
+7,66 %
156.275
01.10.
0,0365 €
-0,0004 €
-1,08 %
152.807
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Volumen Zeit
1,6500 €
+0,2450 €
+17,44 %
548.075
01.10.
0,3300 €
- €
0,00 %
71.000
01.10.
0,8200 €
+0,1395 €
+20,50 %
50.000
01.10.
0,2450 €
-0,0600 €
-19,67 %
46.430
01.10.
0,5100 €
+0,1200 €
+30,77 %
45.350
01.10.
2,5450 €
-0,0800 €
-3,05 %
40.000
01.10.
0,2800 €
-0,0200 €
-6,67 %
38.500
01.10.
1,7300 €
+0,3400 €
+24,46 %
30.080
01.10.
1,9650 €
+0,2950 €
+17,66 %
29.130
01.10.
0,6700 €
+0,1000 €
+17,54 %
24.000
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Volumen Zeit
0,0440 €
-0,0280 €
-38,89 %
35.400
01.10.
2,0700 €
-0,1100 €
-5,05 %
2.550
01.10.
5,0200 €
-0,1200 €
-2,33 %
1.000
01.10.
1,3250 €
-0,0395 €
-2,89 %
888
01.10.
12,4400 €
+0,0200 €
+0,16 %
700
01.10.
1,4800 €
-0,1095 €
-6,89 %
500
01.10.
0,5200 €
-0,0200 €
-3,70 %
420
01.10.
0,8345 €
-0,0405 €
-4,63 %
300
01.10.
2,6850 €
+0,0500 €
+1,90 %
100
01.10.
0,2995 €
-0,0305 €
-9,24 %
100
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Volumen Zeit
0,7190 €
-0,0150 €
-2,04 %
391.508
01.10.
2,3320 €
-0,0025 €
-0,11 %
204.352
01.10.
2,8855 €
-0,0040 €
-0,14 %
81.181
01.10.
9,3100 €
+0,2640 €
+2,92 %
55.772
01.10.
0,4165 €
-0,0361 €
-7,97 %
31.760
01.10.
0,6060 €
-0,0254 €
-4,02 %
27.981
01.10.
4,9825 €
-0,1748 €
-3,39 %
20.000
01.10.
2,9785 €
-0,1491 €
-4,77 %
16.061
01.10.
52,2350 €
+0,1100 €
+0,21 %
15.640
01.10.
2,4175 €
-0,2767 €
-10,27 %
14.565
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Volumen Zeit
155,3840 €
-3,0050 €
-1,90 %
532
01.10.
117,0975 €
-0,9990 €
-0,85 %
420
01.10.
21,9790 €
-2,1345 €
-8,85 %
107
01.10.
101,3595 €
+0,2580 €
+0,26 %
103
01.10.
78,4305 €
+16,1195 €
+25,87 %
101
01.10.
204,3430 €
-3,4685 €
-1,67 %
35
01.10.
325,4215 €
-0,3245 €
-0,10 %
30
01.10.
113,5630 €
+1,4740 €
+1,32 %
24
01.10.
620,7140 €
+5,2070 €
+0,85 %
20
01.10.
128,4065 €
-15,6385 €
-10,86 %
15
01.10.

News

01.10.2020 22:11

US-Absatz von Volkswagen sinkt im dritten Quartal zum Vorjahr 7,6 % auf 86.446 Autos.

01.10.2020 22:08

Schlusskurse Frankfurt: X-DAX 12.713,39 (Xetra 12.730,77) Punkte. FDAX -18,0 bei 12.694,5 Punkten.

01.10.2020 22:06

Smart Global übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,82 die Analystenschätzun…

01.10.2020 20:48

Schlusskurse Energie: WTI (November) -$1,73 bei $38,49. Erdgas (November) +$0,01 bei $2,53. Benzin (…

01.10.2020 20:15

Schlusskurse Frankfurt: L-DAX 12.749,21 (Xetra 12.730,77) Punkte. L-MDAX 27.316,54 (Xetra 27.348,27)…

01.10.2020 19:57

Schlusskurse Edelmetalle: Gold (Dezember) +$19,30 bei $1.914,8. Silber (Dezember) +$0,54 bei $23,98.…

01.10.2020 18:00

Schlusskurse Europa: ATX -0,88 % bei 2.090,27 Punkten. SMI +0,50 % bei 10.238,12 Punkten.

01.10.2020 17:59

Schlusskurse Europa: Euro Stoxx 50 +0,02 % bei 3.194,09 Punkten. Stoxx Europe 50 -0,05 % bei 2.902,7…

01.10.2020 17:58

Schlusskurse Frankfurt: DAX -0,23 % bei 12.730,77 Punkten. MDAX +1,26 % bei 27.348,27 Punkten.

01.10.2020 17:16

Varta jetzt 5,26 % im Minus bei €113,5.

Meistgesuchte

Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
0,3580 €
+0,0755 €
+26,73 %
01.10.
2,0500 €
+0,4150 €
+25,38 %
01.10.
0,1350 €
+0,0030 €
+2,27 %
01.10.
2,4335 €
-0,0670 €
-2,68 %
01.10.
142,6400 €
+2,0700 €
+1,47 %
01.10.
99,4300 €
+1,0400 €
+1,06 %
01.10.
65,5100 €
+1,1400 €
+1,77 %
01.10.
48,1700 €
+0,9400 €
+1,99 %
01.10.
7,1095 €
-0,0130 €
-0,18 %
01.10.
2.741,7500 €
+59,2500 €
+2,21 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
13,1750 €
-0,0800 €
-0,60 %
01.10.
0,2600 €
- €
0,00 %
01.10.
0,4950 €
-0,5650 €
-53,30 %
03.09.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
0,2995 €
-0,0305 €
-9,24 %
01.10.
0,0995 €
-0,0905 €
-47,63 %
01.10.
0,0290 €
-0,0410 €
-58,57 %
01.10.
0,0675 €
+0,0080 €
+13,45 %
01.10.
2,0700 €
-0,1100 €
-5,05 %
01.10.
Name Kurs Diff. Diff.% Zeit
155,3840 €
-3,0050 €
-1,90 %
01.10.
148,1195 €
-0,2725 €
-0,18 %
01.10.
118,0520 €
+1,2565 €
+1,08 %
01.10.
150,9485 €
+0,1865 €
+0,12 %
01.10.
128,4065 €
-15,6385 €
-10,86 %
01.10.

Intraday Emissionen

WKN Basiswert Typ Basispreis
DAX
C
12.350,000
DAX
C
12.375,000
DAX
C
12.400,000
DAX
C
12.425,000
LS765X
DAX
C
12.700,000
DAX
P
12.850,000
EURUSD
C
1,170
BUND FUTURE DEZ 2020
P
174,750
GOLD
C
1.860,000
LS766L
GOLD
C
1.880,000
SILBER
C
23,000

Die letzten Trades

WertpapierKursVolumenZeit
9,564 €
100
01.10. 22:59:45.701
241,15 €
4
01.10. 22:59:29.979
47,00 €
390
01.10. 22:59:06.973
5,62 €
500
01.10. 22:59:03.498
0,562 €
2.000
01.10. 22:58:59.924
47,00 €
300
01.10. 22:58:56.774
53,70 €
130
01.10. 22:58:44.133
74,04 €
25
01.10. 22:58:26.528
48,67 €
100
01.10. 22:58:07.162
20,30 €
100
01.10. 22:58:01.765

Indikationen

Name Kurs Diff.%
1.906,15 $
+1,07 %
23,8575 $
+2,58 %
40,7195 $
-3,11 %
38,5400 $
-3,29 %
174,6050 €
+0,04 %

Außerbörslicher Handel für Privatanleger


Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank

Hier zeigen wir, wie komfortabel und einfach es geht

Handel per Erscheinen

Keine Ergebnisse